Browsing Category

Ne Yapıyoruz?

12
Ne Yapıyoruz?,

Danışmanlık

FPEM, finansın tüm alanlarında, gerek uluslararası gerekse ulusal akademik ve profesyonel networkünden de yararlanarak, kamu ve özel sektör kurumlarıyla eğitim, araştırma ve proje bazında işbirliği yapar ve danışmanlık hizmeti verir. Onlar için sosyal sorumluluk projeleri hazırlar ve uygular.

Finansal kurumların müşterilerinin, finansal hizmet ve araçları kullanımlarını artırmaya, finansal sağlıklarını iyileştirmeye  yönelik olarak projeler geliştirir, uygular ve danışmanlık hizmetleri verir. Bu kapsamda, müşterilerinin kişisel finansallarını yönetmelerine (bütçe, tasarruf ve yatırımlarını yapmalarına), finansal hedeflerini belirlemelerine ve kısa-orta-uzun vadeli finansal hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olarak, tasarruf ve yatırım oranlarının artırılmasını sağlar.

Bireysel emeklilik şirketleri için, otomatik katılım sisteminden çıkışların azaltılması, mevcut müşterilerinin bireysel emeklilik fonları yatırımlarının artırılması ve müşterilerin mevcut portföylerini  büyütmelerinin sağlanması amacıyla projeler geliştirir, uygular ve danışmanlık hizmetleri verir. Şirketlere, hem mevcut müşterilerinin sayısını artırılması, hem de otomatik olarak şirket kapsamına giren müşterilerin, sistemden çıkma oranının azaltılması amacıyla ve mevcut müşterilerine sunulacak hizmetlerin niteliğinin artırılarak, onların emeklilik yatırımlarını yeniden gözden geçirmelerine ve mevcut yatırımlarını artırmalarına yönelik olarak danışmanlık hizmetleri sunulur.

Finansal kurumlar için, ürün geliştirme, hizmet geliştirme, müşteri davranışlarının tanımlanması, değişen tüketici davranışları, müşteri beklentileri, davranışsal finans vb tüm konularında, ihtiyaç duyacakları araştırmaları (gerektiğinde, uluslararası ve ulusal kurumların da işbirliği ile) yapar.

Yaptığı ulusal ve uluslararası işbirlikleri aracılığıyla, finans sektörünün ihtiyaç duyduğu teknolojiyi (fintech, insurtech, yapay zeka, blockchain, robo-danışmanlık, robo risk danışmanlığı, büyük veri/big data, ve veri madenciliği/analizi gibi teknolojik konularında) ve yenilikçilikleri geliştirme ve uygulama konularında proje yönetimi ve danışmanlık hizmetleri sunar.

Finansal kurumlara, mevcut insan kaynaklarının niteliğinin geliştirilmesi, onların uluslararası veya ulusal sertifika/lisans sınavlarına hazırlanması veya ihtiyaçları olan yeni nitelikli istihdamın yetiştirilmesi amacıyla danışmanlık hizmeti verir. Bu kapsamda, eğitim programları tasarlanması, geliştirilmesi, eğiticilerinin eğitimi vb konularda projeler hazırlar ve uygular.

Merkez, geniş uluslararası networkünü kullanarak, finansal kuruluşlar için yabancı paydaşlar bulur ve uluslararası networking toplantı organizasyonları yapar.

Kamu kurumları için, bireylerin finansal sisteme ve bireysel emeklilik sistemine dahil olma seviyelerinin artırılması amacıyla, projeler geliştirir, uygular ve mevcut projelerine danışmanlık hizmeti verir.

Kamu kurumlarının mevzuat çalışmaları veya diğer sektörel çalışmaları öncesinde ihtiyaç duyacakları araştırmaları yapar, raporlar hazırlar.

Meslek kuruluşları ve STK’lar ile işbirliği yaparak, sektörün ihtiyaç duyduğu araştırma-incelemeleri yapar, sektörün gelişimi için projeler yürütür.

Üniversiteler ve eğitim kurumları için, eğitim programı tasarlar ve içerik geliştirir. Eğitim programları için doküman sağlar (ders kitabı, vaka çalışması, uygulamalı soru ve çözümleri) ve eğitimlerinde görev alacak, eğitimcileri eğitir. Üniversitelerin öğrencileri ve elemanları için finansal sağlık projeleri hazırlar ve uygular.

Ayrıca, finans sektörü dışındaki şirketlere de, çalışanlarının streslerinin azaltılıp, verimliliklerinin artırılması için, finansal sağlıklarının iyileştirlmesi için projeler hazırlar ve yönetir.

teknopark
Ne Yapıyoruz?,

Finans Teknopark

BİST, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle kurulan, FinansTeknoPark, Türkiye’nin finans odaklı ilk tematik teknoparkıdır. Merkez, finans sektöründeki Ar-Ge ve teknolojik altyapıyı geliştirmek ve desteklemek amacıyla, finansal kurumlar ve özellikle, finans sektörünün ihtiyaç duyduğu yazılım, bilişim ve teknolojileri geliştiren/geliştirecek yerli ve yabancı şirketler, start-uplar  ve kuluçka merkezi şirketleri ile işbirliği yapar.