Browsing Category

Haberler

Mülakat
Haberler,

Sektör Profesyonelleri Sohbet Toplantıları Serisi

İstanbul Planlama ve Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (FPEM) ve Küresel Finans Network (GFN) Enstitüsü işbirliğiyle finans dünyasının profesyonelleriyle sohbet toplantıları organize ediliyor.
Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmelerin finans sektörüne etkilerini öğrenmek isteyen ve finans kurumlarının yöneticileriyle tanışmak isteyen tüm katılımcılara açık olan toplantılar, Türkiye ve küresel finans sektörünün gündeminde olan konuları ele alıyor.

Toplantı serisi kapsamında, katılımcılarla birlikte, dünyadaki ve Türkiye’deki değişim ve gelişmeler (Yapay Zeka, Blockchain ve IOT, Robo Danışmanlık, Ortalama Yaşam Ömrünün Artışı ve Yeni Müşteri Beklentileri ve Danışmanlık Hizmetleri gibi) ile ortaya çıkan yeni risklerin, finansal kurumlara ve istihdam politikalarına etkileri değerlendirilerek, tartışılıyor.

İlk sohbet toplantısı, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Ertürk’ün katılımıyla “Türev Piyasalar ve Türev Ürünler” konusunda yapıldı. Söz konusu toplantıyı “Finansal Teknolojiler/Sigorta Teknolojileri”, “Yapay Zeka”, “İşe Alımda Risk Danışmanının Sergilemesi Gereken Yetkinlikler ve Vak’a Çözümlemesi”, “Yatırımın Dijitalleşen Yüzü”, “Yeni Trendlerin Sigorta Şirketlerinin Yapısına, İstihdam Taleplerine ve Aranılan Kriterlere Etkisi”, “Küresel ve Türk Finans Sektöründe Blockchain Uygulamaları ve Dönüştürücü Etkisi”, ve “Türk Finans Sektöründe Portföy Yönetimi Şirketlerinin Yeri ve Önemi” toplantıları izledi.

“Sektör Profesyonelleri Sohbet Toplantıları Serisi’nde” paylaşılan sunumlar için;

 • Türev Piyasalar ve Türev Ürünler……….TIKLAYINIZ

 • Katılım Sigortacılığı ve Faizsiz Bireysel Emeklilik……….TIKLAYINIZ

 • Teknolojideki ve Yatırım Araçlarındaki Değişimlerin Yatırım Bankacılığına Etkisi……….TIKLAYINIZ

 • Yeni Trendler ve Finans Sektörüne Etkileri……….TIKLAYINIZ

 • Dünyada ve Türkiye’de Yeni Trendlerin Risk Yönetimine Etkisi……….TIKLAYINIZ

 • Dünyada ve Türkiye’de Yeni Trendlerin Faizsiz Emeklilik ile Katılım Sigortacılığına Etkisi……….TIKLAYINIZ

 • Mülakat Teknikleri ve Özgeçmiş Hazırlama……….TIKLAYINIZ

 • Yeni Trendlerin Emeklilik Şirketlerinin Yapısına, İstihdam Taleplerine ve Aranılan Kriterlere Etkisi……….TIKLAYINIZ

 • Sigortacılık Sektöründe, Uyum……….TIKLAYINIZ

Seri içerisinde yer alan tüm sohbet toplantıları için……….TIKLAYINIZ

44
Haberler,

“Finansal Planlama Sertifika Eğitim Programı”na Finans Sektöründen Çok Sayıda Profesyonel Katıldı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Finansal Planlama ve Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Global Financial Network (GFN) Institute Türkiye’nin işbirliğiyle düzenlenen “Bireysel Finansal Planlama Sertifika Eğitimi” Programı 4 yıldır devam ediyor. Eğitim programı, katılımcılara, müşterilerine bütünsel bir yaklaşımla, finansın tüm alanlarını kapsayan bir danışmanlık hizmeti sunabilmesi için, 7 farklı modülden (Finansal Planlamanın Temel İlkeleri, Portföy Yönetimi ve Yatırım Planlaması, Risk Yönetimi ve Sigorta Planlaması, Emeklilik Planlaması, Vergi Planlaması, Emlak Planlaması, Finansal Plan Hazırlama ve Mesleki Sorumluluklar) oluşmaktadır. Programdan mezun olanlar, aynı zamanda, 26 ülkede geçerliliği olan CFP® (Certified Financial Planner) sertifikasını almak için gerekli olan şartlardan birini de yerine getirmiş olmaktadırlar.

2015 senesinde başlayan eğitimler şirketlere (Bankalar, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Bireysel Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri, Sigorta Aracıları, Muhasebeciler vd.)  özel sınıflar açılarak verilmektedir. Şirketlere açılan özel sınıfların yanında, Program yılda bir kez bireysel başvuruya da açılmaktadır. Bireysel başvurularda sadece finans sektöründen değil farklı sektörlerden birçok profesyonel de bu eğitimden yararlanmaktadır.

Programda finans sektörü uygulamaları vaka çalışmaları ile anlatıldığından, akademisyenlerin yanısra Türk finans sektörü profesyonelleri de eğitim vermektedir. Alışıldık eğitim programlarından farklı olarak, program kapsamında katılımcılara, 2100 sayfalık uygulamaya yönelik ders notu, 1200 adet çözümlü uygulama sorusu ve 500 adet çözümlü vaka sorusu verilmektedir.

Programı Tamamlayanların Program Hakkındaki Görüşleri

 • “Kursun en iyi yönü, konuların günlük hayata entegre anlatılmasıydı.”

 • “Piyasadaki diğer finans sektörü çalışanlarından fark oluşturacak türde bir eğitim programı olması, kursun en iyi yönü.”

 • “Kursu akademisyenlerin değil, profesyonel çalışanların vermesi; kursu almamızın asıl nedeni olan

 • “iş yaşamında kullanma” amacımıza hizmet etmesi, kursun en iyi yönü.”

 • “Bu eğitimin en sevdiğim yönü, pratik olarak kullanabileceğim bilgileri içermesi.”

 • “Kursun en iyi yönü vizyonel açıdan değer sağlaması. Ayrıca, fonksiyonel makine kullanımını çok pratik şekilde öğrenebildim.”

 • “Finansal açıdan fazlasıyla teorik bilgi de vardı. İşimde fon değerlendirmesinde ve müşterinin ihtiyacına göre ürün sunmada bana faydası olacaktır. Ve en önemlisi gelecekte kendim için tam bir altın bilezik.”

 • “Kursun en iyi yönü, eğitim dokümanları ve ilgili konunun bize çok iyi aktarılmasıydı.”

 • “Bu kurs kısa sürede finansal matematiği sevdirdi.”

 • “Tüm finans konularını kapsaması, bu eğitimin en güçlü yönü.”

 • “İş hayatında eksik kalan teorik bilgilerin tamamlanması ve güncel çalışma hayatına uygulanabilir olması, kursun en iyi yönü.”

 • “Eğitmenlerin tecrübe ve deneyimlerinden faydalanabilmemiz bu eğitimin en güçlü yönü.”

Daha fazla bilgi için……….TIKLAYINIZ

FPD Logo-1
Haberler,

Finansal Planlama Derneği Genel Kurul’u Yapıldı

Finansal Planlama Derneği 23 Mart cumartesi günü yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında yeni yönetimini seçti.

Arzu Odabaşı, Yönetim Kurulu Başkanı

Engin Kurun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve “Eğitim Komitesi” Başkanı

Halim Çun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Suna Özyüksel, Yönetim Kurulu Üyesi ve “Etik ve Disiplin Komitesi” Başkanı

Ekin Fıkırkoca, Yönetim Kurulu Üyesi ve “Sınav Komitesi” Başkanı

Doğan Murat Ergin, Yönetim Kurulu Üyesi

Onur Yurtsever, Yönetim Kurulu Üyesi

Gamze Gedikoğlu, Genel Sekreter

46-1024x691
Haberler,

“İş Garantili Eğitim Programı” Projesi

İTO tarafından kurulan Üniversite’mizin temel görevlerinden biri, sektörlerin ihtiyaç duyduğu yeni yetenek ve becerilere sahip ve uygulama pratiklerini geliştirmiş istihdamın yetiştirilmesine öncülük etmektedir.

Bu çerçevede, İstanbul Ticaret Üniversitesi Finansal Planlama ve Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Global Financial Network (GFN) Institute işbirliğiyle üniversitelerden yeni mezun ve/veya son sınıf öğrencileri için, “İş Garantili Bireysel Finansal Planlama Sertifika Eğitimi Programı” düzenlenecektir. Sektör üniversite işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında bir proje olarak düzenlenecek programın amacı, üniversiteden mezun olan gençlere, şirketlerin ihtiyacı olan nitelikleri kazandırarak, şirketlerin verimliliğini artırmak ve diğer yandan da nitelikli gençlerin işe girmelerine yardımcı olmaktır. Eğitim programının finansmanı katılımcılar tarafından sağlanacak ve Merkez bu projeye kar amacı gütmeden dahil olacaktır.

Projeye dahil olmak isteyen finans sektörü şirketleriyle anlaşmalar yapılacak, istihdam etmek istedikleri elaman sayısı belirlenecek, bu elemanların ön seçimleri verdikleri kriterler doğrultusunda Merkez tarafından yapılacak ve/veya şirketler kendileri yapacaklar, seçilen öğrenciler eğitim programını başarıyla tamamladıklarında ise ilgili şirketlerde işe başlayacaklardır.

“Bireysel Finansal Planlama Sertifika Eğitimi” Programı, katılımcılara, müşterilerine bütünsel bir yaklaşımla, finansın tüm alanlarını kapsayan bir danışmanlık hizmeti sunabilmesi için, 7 farklı modülden (Finansal Planlamanın Temel İlkeleri, Portföy Yönetimi Ve Yatırım Planlaması, Risk Yönetimi Ve Sigorta Planlaması, Emeklilik Planlaması, Vergi Planlaması, Emlak Planlaması, Finansal Plan Hazırlama ve Mesleki Sorumluluklar) oluşmaktadır. Programdan mezun olanlar, aynı zamanda, 26 ülkede geçerliliği olan CFP®  (Certified Financial Planner) sertifikasını almak için gerekli olan şartlardan birini de yerine getirmiş olmaktadır.

Programda finans sektörü uygulamaları vaka çalışmaları ile anlatıldığından, akademisyenlerin yanı sıra Türk finans sektörü profesyonelleri de eğitim vermektedir. Alışıldık eğitim programlarından farklı olarak, program kapsamında katılımcılara, 2100 sayfalık uygulamaya yönelik ders notu, 1200 adet çözümlü uygulama sorusu ve 500 adet çözümlü vaka sorusu verilmektedir.

Altı ay sürecek olan “İş Garantili Bireysel Finansal Planlama Sertifika Eğitimi Programı” katılımcılara, iki ayrı bölüm olarak sunulacaktır. Programın ilk bölümünden (3,5 ay) mezun olup, iş garantisine sahip olacak gençler, Bireysel Finansal Planlama, Finansal Matematik ve Hesap Makinası Kullanımı, Portföy Yönetimi ve Yatırım Planlaması, Risk Yönetimi ve Sigorta Planlaması ve Emeklilik Planlaması konularında uygulama becerilerine sahip olacak ve dilerlerse, Programın ikinci bölümünü (2.5 ay) tamamlamak için, Vergi Planlaması, Emlak Planlaması ve Finansal Plan Hazırlama ve Mesleki Sorumluluklar eğitim modüllerine de devam ederek, Programın tamamını bitirip, 26 ülkede geçerliği olan uluslararası CFP sınavına hazırlanıp, girmeye hak kazanacaklardır.

Projede yer almak isteyen şirketler merkezimizle iletişime geçebilir.

Untitled 2-1
Haberler,

“Türkiye’de Emeklilik Hazırlığı ve Bireysel Finansal Planlamaya Olan İhtiyaç” Konulu Anket Çalışması Yayınlandı

Finansal Planlama ve Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yönetilen ve emeklilik ve sigorta şirketi çalışanlarından toplam 461 kişinin katıldığı ankette, katılımcılara mevcut tasarruf ve yatırımları, emeklikleri için bir planlama yapıp yapmadıkları, emeklilik yatırımlarını nasıl değerlendirdikleri,  yatırımlarını değerlendirirken bir finansal danışmandan destek alıp almadıkları, almak isteyip istemedikleri gibi hususlar soruldu.

Anket çalışmasının sonuçlarından, Türkiye’de eğitim seviyesi yüksek ve emeklilik konusunda en fazla bilgiye sahip olan sektör çalışanlarının bile, bireysel finansal planlama danışmanına ihtiyaçlarının ve taleplerinin olduğu anlaşıldı.

Anketten çıkan bazı çarpıcı sonuçlar aşağıda yer almaktadır:

Türkiye’de emeklilik konusunda en bilgili kişiler arasında yer alan sigorta ve emeklilik şirketi çalışanları dahi;

 • Emeklilik dönemlerindeki refah seviyelerinden endişe duymakta, ancak buna rağmen, bir emeklilik planları (emeklilik gelir ve giderleri, tasarruf ve yatırım ihtiyacının yer aldığı) bulunmamaktadır.

 • Düzenli tasarruf ve yatırımlarının olmadığını ve makroekonomik belirsizliklere karşı tasarruflarını ve yatırımlarını koruyamadıklarını (ya da koruyabileceklerine inanmadıkları) düşünmektedirler.

 • Emeklilik için en iyi yatırımın gayrimenkule yatırım yapmak olduğunu düşünmektedirler.

 • İhtiyaçları olan tasarruf ve yatırımları yapacak yeterli bilgiye sahip bulunmamaktadırlar.

 • Katılımcıların yarısından fazlası, emeklilik, sigorta ve bankacılık hizmetleri gibi aldıkları finansal hizmetlerin tamamını bir arada, (bireysel finansal planlama danışmanlığı), mevcut kurumlarından (Hizmet aldıkları emeklilik şirketleri, sigorta şirketleri ve bankaları vb. gibi) her hangi birinin vermesi halinde, tüm hizmetlerini bu kurumdan alacaklarını belirtmişlerdir.

 • Katılımcıların yarıya yakını ise bu hizmetlerin tamamını daha önce hiç hizmet almadıkları bir kurumun sunması halinde de, tüm hizmetleri bu kurumdan alacaklarını ifade etmiştir.

3
Haberler,

“Hedefe Yönelik Tam Kapsamlı Bireysel Finansal Planlama Danışmanlığına Olan İhtiyaç ve Türkiye’de Yapılabilirliği” Makalemiz, TKYD “Kurumsal Yatırımcı” Dergisinin Nisan Sayısında Yayınlandı.

Makalede, uzun dönemli tasarrufların ve yatırımların artırılmasında tam kapsamlı bireysel finansal planlama danışmanlığının önemi üzerinde durularak, bireysel finansal planlamacıların, müşterileriyle yaptıkları yüz yüze görüşmelerde, onlara finansal durumlarını daha iyi değerlendirebilmeleri için bilgi vererek, onların finansal konulardaki bilgilerini önemli derecede artırdıkları, sermaye piyasalarında ne tür yatırım araçları bulunduğu, bu araçların hangi nedenlerle tercih edilebileceği, ne tür risklerinin olduğu, sigorta şirketlerinin bu riskleri hangi sigorta ürünleriyle koruma altına alabilecekleri, emeklilikte azalan gelir ve artan giderleri olacağı ve bu giderlerini karşılayabilmek bireysel emeklilik planlarından nasıl yararlanabilecekleri gibi hususlarda onlara bilgi ve danışmanlık hizmeti sundukları belirtilmiştir.

Bu özelliğiyle, hedefe dayalı tam kapsamlı bireysel finansal planlamanın, uzun vadeli yatırım ve tasarrufların artırılmasını, bireysel emeklilik fonlarının büyütülmesini ve bireylerin finansal bilinçlerinin artırılmasını sağlayan çok önemli bir danışmanlık hizmeti olduğu vurgulanmıştır.

Makalede, tam kapsamlı bireysel finansal planlama danışmanlığının, (bireysel finansal planlamacı sertifikası-CFP ve bireysel finansal planlama sertifika eğitimi programının), hükümetin bireysel emeklilik sistemi de dahil olmak üzere, finans sektöründeki önceliklerine göre belirlenen strateji ve eylem planlarına da önemli katkılar sağladığı ifade edilmiştir.

Tüm bu önemli katkıları dolayısıyla, Türkiye için yeni bir meslek olan tam kapsamlı bireysel finansal planlamanın ve bireysel finansal planlama sertifika eğitimi programı ile CFP sertifikasının yaygınlaştırılması, teşvik edilip, desteklenmesi, finans sektörünün güçlenmesi ve büyümesi ve tasarrufların ve yatırımların artırılması açısından büyük önem taşıdığının yer aldığı makalede, bu danışmanlık hizmetinin yaygınlaştırılması için, mevzuatta net bir şekilde tanımlanıyor olmasının büyük önem taşıdığı belirtilmiştir.